უკრაინა
1 GB - 7 Days eSIM
უკრაინა
7.00
ყიდვა
 • დაფარვა:
 • DATA: 1 GB
 • ვადა: 7 დღე
დეტალების ნახვა
3 GB - 30 Days eSIM
უკრაინა
18.00
ყიდვა
 • დაფარვა:
 • DATA: 3 GB
 • ვადა: 30 დღე
დეტალების ნახვა
2 GB - 15 Days eSIM
უკრაინა
19.00
ყიდვა
 • დაფარვა:
 • DATA: 2 GB
 • ვადა: 15 დღე
დეტალების ნახვა
5 GB - 30 Days eSIM
უკრაინა
29.00
ყიდვა
 • დაფარვა:
 • DATA: 5 GB
 • ვადა: 30 დღე
დეტალების ნახვა
10 GB - 30 Days eSIM
უკრაინა
48.00
ყიდვა
 • დაფარვა:
 • DATA: 10 GB
 • ვადა: 30 დღე
დეტალების ნახვა
20 GB - 30 Days eSIM
უკრაინა
108.00
ყიდვა
 • დაფარვა:
 • DATA: 20 GB
 • ვადა: 30 დღე
დეტალების ნახვა
1 GB eSIM 7 დღე
უკრაინა
7.00
3 GB eSIM 30 დღე
უკრაინა
18.00
2 GB eSIM 15 დღე
უკრაინა
19.00
5 GB eSIM 30 დღე
უკრაინა
29.00
10 GB eSIM 30 დღე
უკრაინა
48.00
20 GB eSIM 30 დღე
უკრაინა
108.00