ლიხტენშტეინი
1 GB - 7 Days eSIM
ლიხტენშტეინი
8.00
ყიდვა
 • დაფარვა:
 • DATA: 1 GB
 • ვადა: 7 დღე
დეტალების ნახვა
ბეიზიქ პაკეტი ფიზიკური SIM
ევროპა
14.00
ყიდვა
 • დაფარვა:
 • DATA: 1 GB
 • ვადა: 30 დღე
დეტალების ნახვა
2 GB - 15 Days eSIM
ლიხტენშტეინი
16.00
ყიდვა
 • დაფარვა:
 • DATA: 2 GB
 • ვადა: 15 დღე
დეტალების ნახვა
3 GB - 30 Days eSIM
ლიხტენშტეინი
23.00
ყიდვა
 • დაფარვა:
 • DATA: 3 GB
 • ვადა: 30 დღე
დეტალების ნახვა
ნორმ პაკეტი ფიზიკური SIM
ევროპა
29.00
ყიდვა
 • დაფარვა:
 • DATA: 3 GB
 • ვადა: 30 დღე
დეტალების ნახვა
5 GB - 30 Days eSIM
ლიხტენშტეინი
36.00
ყიდვა
 • დაფარვა:
 • DATA: 5 GB
 • ვადა: 30 დღე
დეტალების ნახვა
კაი პაკეტი ფიზიკური SIM
ევროპა
Popular
49.00
ყიდვა
 • დაფარვა:
 • DATA: 10 GB
 • ვადა: 30 დღე
დეტალების ნახვა
10 GB - 30 Days eSIM
ლიხტენშტეინი
59.00
ყიდვა
 • დაფარვა:
 • DATA: 10 GB
 • ვადა: 30 დღე
დეტალების ნახვა
გულუხვი პაკეტი ფიზიკური SIM
ევროპა
69.00
ყიდვა
 • დაფარვა:
 • DATA: 30 GB
 • ვადა: 30 დღე
დეტალების ნახვა
20 GB - 30 Days eSIM
ლიხტენშტეინი
89.00
ყიდვა
 • დაფარვა:
 • DATA: 20 GB
 • ვადა: 30 დღე
დეტალების ნახვა
გრიალა პაკეტი ფიზიკური SIM
ევროპა
99.00
ყიდვა
 • დაფარვა:
 • DATA: 100 GB
 • ვადა: 30 დღე
დეტალების ნახვა
1 GB eSIM 7 დღე
ლიხტენშტეინი
8.00
1 GB ფიზიკური SIM 30 დღე
ევროპა
14.00
2 GB eSIM 15 დღე
ლიხტენშტეინი
16.00
3 GB eSIM 30 დღე
ლიხტენშტეინი
23.00
3 GB ფიზიკური SIM 30 დღე
ევროპა
29.00
5 GB eSIM 30 დღე
ლიხტენშტეინი
36.00
10 GB ფიზიკური SIM 30 დღე
ევროპა
49.00
10 GB eSIM 30 დღე
ლიხტენშტეინი
59.00
30 GB ფიზიკური SIM 30 დღე
ევროპა
69.00
20 GB eSIM 30 დღე
ლიხტენშტეინი
89.00
100 GB ფიზიკური SIM 30 დღე
ევროპა
99.00