ყირგიზეთი
1 GB - 7 Days eSIM
ყირგიზეთი
20.00
ყიდვა
  • დაფარვა:
  • DATA: 1 GB
  • ვადა: 7 დღე
დეტალების ნახვა
3 GB - 30 Days eSIM
ყირგიზეთი
52.00
ყიდვა
  • დაფარვა:
  • DATA: 3 GB
  • ვადა: 30 დღე
დეტალების ნახვა
5 GB - 30 Days eSIM
ყირგიზეთი
59.00
ყიდვა
  • დაფარვა:
  • DATA: 5 GB
  • ვადა: 30 დღე
დეტალების ნახვა
1 GB eSIM 7 დღე
ყირგიზეთი
20.00
3 GB eSIM 30 დღე
ყირგიზეთი
52.00
5 GB eSIM 30 დღე
ყირგიზეთი
59.00