ბულგარეთი
ბეიზიქ პაკეტი ფიზიკური SIM
ევროპა
14.00
ყიდვა
 • დაფარვა:
 • DATA: 1 GB
 • ვადა: 30 დღე
დეტალების ნახვა
2.5 GB - 30 Days eSIM
ბულგარეთი
21.00
ყიდვა
 • დაფარვა:
 • DATA: 2.5 GB
 • ვადა: 30 დღე
დეტალების ნახვა
5 GB - 30 Days eSIM
ბულგარეთი
24.00
ყიდვა
 • დაფარვა:
 • DATA: 5 GB
 • ვადა: 30 დღე
დეტალების ნახვა
ნორმ პაკეტი ფიზიკური SIM
ევროპა
29.00
ყიდვა
 • დაფარვა:
 • DATA: 3 GB
 • ვადა: 30 დღე
დეტალების ნახვა
15 GB - 30 Days eSIM
ბულგარეთი
31.00
ყიდვა
 • დაფარვა:
 • DATA: 15 GB
 • ვადა: 30 დღე
დეტალების ნახვა
30 GB - 30 Days eSIM
ბულგარეთი
44.00
ყიდვა
 • დაფარვა:
 • DATA: 30 GB
 • ვადა: 30 დღე
დეტალების ნახვა
კაი პაკეტი ფიზიკური SIM
ევროპა
Popular
49.00
ყიდვა
 • დაფარვა:
 • DATA: 10 GB
 • ვადა: 30 დღე
დეტალების ნახვა
გულუხვი პაკეტი ფიზიკური SIM
ევროპა
69.00
ყიდვა
 • დაფარვა:
 • DATA: 30 GB
 • ვადა: 30 დღე
დეტალების ნახვა
50 GB - 30 Days eSIM
ბულგარეთი
84.00
ყიდვა
 • დაფარვა:
 • DATA: 50 GB
 • ვადა: 30 დღე
დეტალების ნახვა
გრიალა პაკეტი ფიზიკური SIM
ევროპა
99.00
ყიდვა
 • დაფარვა:
 • DATA: 100 GB
 • ვადა: 30 დღე
დეტალების ნახვა
1 GB ფიზიკური SIM 30 დღე
ევროპა
14.00
2.5 GB eSIM 30 დღე
ბულგარეთი
21.00
5 GB eSIM 30 დღე
ბულგარეთი
24.00
3 GB ფიზიკური SIM 30 დღე
ევროპა
29.00
15 GB eSIM 30 დღე
ბულგარეთი
31.00
30 GB eSIM 30 დღე
ბულგარეთი
44.00
10 GB ფიზიკური SIM 30 დღე
ევროპა
49.00
30 GB ფიზიკური SIM 30 დღე
ევროპა
69.00
50 GB eSIM 30 დღე
ბულგარეთი
84.00
100 GB ფიზიკური SIM 30 დღე
ევროპა
99.00