ავსტრია
1 GB - 7 Days eSIM
ავსტრია
4.00
ყიდვა
 • დაფარვა:
 • DATA: 1 GB
 • ვადა: 7 დღე
დეტალების ნახვა
1 GB - 10 SMS - 10 Mins - 7 Days eSIM
ავსტრია
5.00
ყიდვა
 • დაფარვა:
 • DATA: 1 GB
 • ვადა: 7 დღე
დეტალების ნახვა
3 GB - 30 Days eSIM
ავსტრია
8.00
ყიდვა
 • დაფარვა:
 • DATA: 3 GB
 • ვადა: 30 დღე
დეტალების ნახვა
2 GB - 15 Days eSIM
ავსტრია
10.00
ყიდვა
 • დაფარვა:
 • DATA: 2 GB
 • ვადა: 15 დღე
დეტალების ნახვა
2 GB - 20 SMS - 20 Mins - 15 Days eSIM
ავსტრია
10.00
ყიდვა
 • დაფარვა:
 • DATA: 2 GB
 • ვადა: 15 დღე
დეტალების ნახვა
5 GB - 30 Days eSIM
ავსტრია
13.00
ყიდვა
 • დაფარვა:
 • DATA: 5 GB
 • ვადა: 30 დღე
დეტალების ნახვა
ბეიზიქ პაკეტი ფიზიკური SIM
ევროპა
14.00
ყიდვა
 • დაფარვა:
 • DATA: 1 GB
 • ვადა: 30 დღე
დეტალების ნახვა
3 GB - 30 SMS - 30 Mins - 30 Days eSIM
ავსტრია
14.00
ყიდვა
 • დაფარვა:
 • DATA: 3 GB
 • ვადა: 30 დღე
დეტალების ნახვა
10 GB - 30 Days eSIM
ავსტრია
21.00
ყიდვა
 • დაფარვა:
 • DATA: 10 GB
 • ვადა: 30 დღე
დეტალების ნახვა
5 GB - 50 SMS - 50 Mins - 30 Days eSIM
ავსტრია
23.00
ყიდვა
 • დაფარვა:
 • DATA: 5 GB
 • ვადა: 30 დღე
დეტალების ნახვა
ნორმ პაკეტი ფიზიკური SIM
ევროპა
29.00
ყიდვა
 • დაფარვა:
 • DATA: 3 GB
 • ვადა: 30 დღე
დეტალების ნახვა
20 GB - 30 Days eSIM
ავსტრია
33.00
ყიდვა
 • დაფარვა:
 • DATA: 20 GB
 • ვადა: 30 დღე
დეტალების ნახვა
10 GB - 100 SMS - 100 Mins - 30 Days eSIM
ავსტრია
38.00
ყიდვა
 • დაფარვა:
 • DATA: 10 GB
 • ვადა: 30 დღე
დეტალების ნახვა
კაი პაკეტი ფიზიკური SIM
ევროპა
Popular
49.00
ყიდვა
 • დაფარვა:
 • DATA: 10 GB
 • ვადა: 30 დღე
დეტალების ნახვა
20 GB - 200 SMS - 200 Mins - 30 Days eSIM
ავსტრია
67.00
ყიდვა
 • დაფარვა:
 • DATA: 20 GB
 • ვადა: 30 დღე
დეტალების ნახვა
გულუხვი პაკეტი ფიზიკური SIM
ევროპა
69.00
ყიდვა
 • დაფარვა:
 • DATA: 30 GB
 • ვადა: 30 დღე
დეტალების ნახვა
გრიალა პაკეტი ფიზიკური SIM
ევროპა
99.00
ყიდვა
 • დაფარვა:
 • DATA: 100 GB
 • ვადა: 30 დღე
დეტალების ნახვა
1 GB eSIM 7 დღე
ავსტრია
4.00
1 GB eSIM 7 დღე
ავსტრია
5.00
3 GB eSIM 30 დღე
ავსტრია
8.00
2 GB eSIM 15 დღე
ავსტრია
10.00
2 GB eSIM 15 დღე
ავსტრია
10.00
5 GB eSIM 30 დღე
ავსტრია
13.00
1 GB ფიზიკური SIM 30 დღე
ევროპა
14.00
3 GB eSIM 30 დღე
ავსტრია
14.00
10 GB eSIM 30 დღე
ავსტრია
21.00
5 GB eSIM 30 დღე
ავსტრია
23.00
3 GB ფიზიკური SIM 30 დღე
ევროპა
29.00
20 GB eSIM 30 დღე
ავსტრია
33.00
10 GB eSIM 30 დღე
ავსტრია
38.00
10 GB ფიზიკური SIM 30 დღე
ევროპა
49.00
20 GB eSIM 30 დღე
ავსტრია
67.00
30 GB ფიზიკური SIM 30 დღე
ევროპა
69.00
100 GB ფიზიკური SIM 30 დღე
ევროპა
99.00